President Paul Rabl ønsker velkommen til neste møte 

tirsdager kl. 12.00

Neste møte over sommeren blir tirsdag 15. august.



Stafettpinnen går til Paul Rabl

På medlemsmøtet 13. juni var det overrekkelse av presidentkjedet fra Peter Meidell (til høyre) til nybakte president Paul Rabl. Neste års president Elisabeth Kielland til venstre.
Paul har vært medlem i Ekeberg Rotary siden 1985 og har således godt over 30 års fartstid i klubben. 
Vi ser frem til et godt år for klubben og ønsker ham lykke til.




Nytt klubbhefte 

Vi har nå utgitt en ny utgave av klubbheftet med bilder av alle medlemmene samt en kort presentasjon av klubben. Denne fås ved henvendelse til mottakelseskomiteen.






Torskemiddag med opptak av nye medlemmer


Den tradisjonelle torskemiddagen ble holdt i februar med opptak av nye medlemmer, auksjon og utdeling av Paul Harris.
Vi ønsker særlig velkommen våre 5 nye medlemmer
Thomas Lie
Peder Bahre
Eiliv Christensen
Pontus Cappelen
Carl August Ameln



Vår eminente auksjonarius Bjørn A. Malm som sørger for god stemning. Alle auksjonsobjekter oppnår maksimale priser som igjen brukes til gode sosiale prosjektformål i klubbens regi.




Pål Troye som ble tildelt Paul Harris bl.a. for sin innsats med "Ullern Impact" som er Ekebergs yrkesveiledning for gymnasiaster.
Dette er et individuelt tilpasset mentorprogram der elever som ønsker blir koblet opp mot ressurspersoner i eller utenfor klubbens nettverk ifm yrkesveiledning. Åsmund Paulsen ble også tildelt velfortjent Paul Harris.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Hotel Bristol
Adresse: Kristian IV's gate 7
Postnummer: 0164
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 11:45:00
Møtespråk: no

Les mer



rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...