KOMITEER

KOMITÉER 2020/2021

President Hans Jacob Lugg

PROGRAMKOMITÉ

Leder Thomas Lie

Stein Aukner

 

Halvor Bjerke

Jann Bjørne

 

Pontus Cappelen

Harald Fosse

Liv Nesse

 

Fredrik Motzfeldt

John Jørgensen

 

 

FEKAM

Leder Jarl Whist

Bryn Skaugen

Conrad Mohr

Karin Breen

Jan Inge Storheill

Carsten Arnt-Jensen

Halgrim Thon

Aksel Hillestad

Peter Meidell

Bertel O. Steen


 

FINANS

Leder Henrik Ulven

Paul Rabl

Eiliv Christensen

Arnstein Granlie

Peter Odd Jensen

Åsmund Paulsen

Trygve Bjerke

 


SAMFUNNSKOMITE

Leder  Claes Kanold

Jan Vesthjell

Andreas Norland

Per Fossum

Henrik Wessel

Øivind Larstorp

John Hurlen

Pelle Fosse

Jan Olav Steensland

Elisabeth Kielland

 

YRKESKOMITÉ

Leder Jon Sivert Nielsen

Kristin Melsnes

Camilla Bull

Lorentz Kielland

Carl August Ameln

Pål Troye

Arne Hansteen


 

MEDLEM og KLASSIFIKASJON:

Leder Hanne Bismo Mustad

Jan Gunnar Hartvig

Marius Steen

Simen Simensen

Mie Skard

Erik Warberg

Christian Fossum

 

INTERNASJONAL

Leder Peter Guldbrandsen

Jakken Bjørn-Lian

Harald Brautaseth

Snorre Vevstad

Pål Raaum

Torolf Raa

Thorvald Prebensen

 

MOTTAKELSE

Leder Leif Bjercke

Anne Lise Aukner

Nils Raabe

Ragnhild Oscarsen

Line Engelstad

Marianne Skou

Jan Melsom

Peder Bahre

 

REFERAT og MÅNEDSBREV:

Leder Lene Kristensen

Hallstein Mørk 

Stein Naustvik 

Richard Fuglesang

Johan Stålhammar

Tom Medalen

 

Past President

Christopher Ihlen

Elisabeth Kielland

Paul Rabl


 

Sekretær

Jan Gunnar Hartvig

 

Kasserer

Peter Odd jensen

 

RYLA

Lorentz Kielland

 

Fritatt Klubbtjeneste

Bebsen

Dagfinn Klausen

Erling Onsager

Johan Peter Lutzow-Holm

Knut Heiberg Andersen

 

Flaggkaptein

Jan Olav Steensland

 

IT Sjefer

Hanne Bismo Mustad

Camilla Bull

 

3 min general

Aksel Hillestad


Revisorkollegiet

Hovedrevisor Paul Rabl

Revisor Pål Raaum

Revisor Åsmund Paulsen

Revisor Jan Olav Steensland

 

KOMITÉER 2019/2020

President Chrisopher Ihlen 

PROGRAMKOMITÉ

Leder Eiliv Christensen

Pål Troye

Marius Steen

Carsten Arnt-Jensen

Simen Simensen

Henrik Ulven

Andreas Norland

Harald Fosse

 

FEKAM

LEDER Hans Jacob Lugg, Visepresident

Tom Medalen

Lorentz Kielland

Arnstein Granlie

Per W. Fossum

Jan Inge Storheill

Jan Olav Steensland

Bryn Skaugen ( torskegeneral )

Peter Odd Jensen

John Jørgensen

 

FINANS

LEDER Conrad Mohr

Aksel Hillestad

Paul Rabl

Carl August Ameln

Øivind Larstorp

Peder Bahre

Peter Meidell

 

SAMFUNNSKOMITE

LEDER Lene Kristensen

Christian Fossum

Stein Aukner

Camilla Bull

John Hurlen

Bertel O. Steen

Halgrim Thon

Hanne Bismo Mustad

 

YRKESKOMITÉ

LEDER Karin Breen

Erik Warberg

Jan Gunnar Hartvig

Thomas Lie

Jon Sievert Nielsen

Pål Raaum

Halvor Bjerke

Liv Nesse

 

MEDLEM og KLASSIFIKASJON:

LEDER Kristin Melsnes

Snorre Vevstad

Marianne Skou

Claes Kanold

Leif Bjercke

Pelle Fosse

Mie Skard

Arne Hansteen

 

INTERNASJONAL

Leder: Jann Bjørne

Jan Melsom

Peter Gulbrandsen

Jakken Bjørn-Lian

Johan Peter Lützow-Holm

 

MOTTAKELSE

Leder Leif Bjercke

Kristian Horgen

Richard Fuglesang

Torolf Raa

Hallstein Mørk 

Stein Naustvik 

Ragnvald Bratz

Johan Stålhammar

Jarl Whist

 

REFERAT og MÅNEDSBREV:

Leder Fredrik Motzfeldt

Pontus Cappelen

Henrik Wessel

Jan Vesthjell

Trygve Bjerke

John Justad

 

Past President

Elisabeth Kielland

Paul Rabl

Peter Meidell

 

Sekretær

Jan Gunnar Hartvig

 

Kasserer

Peter Odd jensen

 

RYLA

Thomas Lie

 

Fritatt Klubbtjeneste

Kjell Karlsen

Dagfinn Klausen

Erling Onsager

 

Flaggkaptein

Jan Olav Steensland

 

IT Sjefer

Hanne Bismo Mustad

Camilla Bull

KOMITÉER 2018/2019

President Elisabeth Kielland


 PROGRAMKOMITÉ:

Leder: Pål Troye

Carl August Ameln

Eilev Christensen

Richard Fuglesang

Pontus Cappelen

Andreas Norland

Camilla Bull

Hallstein Mørk

 

FEKAM:

Leder: Visepresident Christopher Ihlen

Jan Olav Stensland

Aksel Hillestad

Lene Kristensen

Kristian Horgen

Fredrik Motzfeldt

Bertel O. Steen

Bryn Skaugen

Claes Kanold

Hanne Bismo Mustad

Stein Naustvik

FINANS:

Leder: John Jørgensen

Per Fossum

Arnstein Granlie

Arne Hansteen

Trygve Bjerke

Hans Jacob Lugg

Stein Aukner

 

SAMFUNNSKOMITÉ:

Leder: Christian Fossum

Liv Nesse

Harald Fosse

Conrad Mohr

John Hurlen

Kristin Melsnes

 

YRKESKOMITÉ:

Leder: Erik Warberg

Peder Bahre

John Justad

Jarl Whist

Carsten Arnt-Jensen

Karin Breen

Peter Gulbrandsen

 

MEDLEM og KLASSIFIKASJON:

Leder: Snorre Vevstad

Marianne Skou

Torolf Raa

Åsmund Paulsen

Jan Gunnar Hartvig

Peter Odd Jensen

 

INTERNASJONAL:

Leder: Jann Bjørne

Pål Raaum

Erling Onsager

Leif Bjercke

Henrik Wessel

Thorvald Prebensen

 

MOTTAKELSE:

Leder: Jon Sievert Nilsen

Mie Skard

Peter Meidell

Pelle Fosse

Jakken Bjørn-Lian

Jan Vesthjell

Jan Inge Storheill

Lorentz Kielland

Marius Steen

 

REFERAT og MÅNEDSBREV:

Leder: Halvor Bjerke

Øivind Larstorp

Simen Simensen

Thomas Lie

Jan Melsom

Henrik Ulven

Tom Medalen

 

PAST PRESIDENT :   

Leder : Paul Rabl

Peter Meidell

Tom Medalen

 

SEKRETÆR:

Jan Gunnar Hartvig

 

IT KLUBBSIDE:

Camilla Bull

Hanne Bismo Mustad

 

REVISORER:

Pål Raaum

Åsmund Paulsen ( varam.)

 

3-MINUTTERS GENERAL

Claes Kanold

 

FLAGGKAPTEIN

Ja Olav Steensland

 

FRITATT KLUBBTJENESTE:

Johan Peter Lützow-Holm

 

DAGLIG LEDER:

Peter Odd Jensen

KOMITÉER 2017/2018

President Paul A. Rabl

Informasjon om klubbens komitéer.

PROGRAM

Hans JacobLugg
AkselHillestad
Jakken Biørn Lian
Andreas Nordland
Per W. Fossum
LorentzKielland
TorolfRa


FEST OG KAMMERATSKAP (FEKAM)

JarlWist
ChristopherIhlen(+Ryla)
LeifBjercke
Jan OlavSteensland
Liv Nesse
Carl AugustAmeln
FINANS

ÅsmundPaulsen
Bertel O.Steen
ElisabethKielland
MieSkard
TrygveBjerke
Conrad
Bjørn  
Mohr
Malm YRKESKOMITEEN

ErikWarberg
PålTroye
JonJustad
JanVesthjell
ThorvaldPrebensen
Kristian
Horgen

Jan G.                Hartvig


SAMFUNNSKOMITEEN

ArnesteinGranlie
Tom
Alex
Medalen
Bruusgaard
FredrikMotzfeldt
HalgrimThon
Carsten Arnt-Jensen
RichardFuglesang
John HurlenKLASSIFIKASJON OG MEDLEMSSKAP

SolveigFosvold
PålRaaum
ØivindLarstorp
SteinAukner
PelleFosse
Snorre Vevstad
REFERAT OG MÅPNEDSBREV

JannBjørne 
HalvorBjerke
Peder Bahre
HaraldFosse
Gunnar Jerman 
ArneHansteen

Henrik              Wessel


MOTTAKELSE

Marianne B. Skou
Thomas           Lie
Pontus             Cappelen
Dag                   Becke
Eiliv                 Christensen
Erling Onsager
Christian         Fossum
Peter. S         Gulbrandsen
Karin                Breen
Johan             Stålhammar 

Internasjonal Komite

Jan Melsom
BrynSkaugen (+ torskegeneral)
Jon S.Sivertsen
Jan IngeStorheil
RagnvaldBratz
KimHolter


PAST PRESIDENT

Peter                   Meidell
Tom                       Medalen
Fredrik                  Motzfeldt

KASSERER

Peter OddJensen


REVISORER

Bjørn A.Malm
PålRaaum
ÅsmundPaulsen


Flaggkaptein

Jan Olav             Steensland


WEB-MASTER

HenrikUlven

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Restaurant Park 29
Adresse: Parkveien 29
Postnummer: 0350
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 11:45:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...