PROSJEKTER

PROSJEKTER

UNDER ER EN OVERSIKT OVER NOEN PROSJEKTER SOM EKEBERG ROTARY HAR VÆRT/Er ENGASJERT I

Prosjektene finansieres av klubbens innsamlete midler og ledes av internasjonal kommite. 

Prosjektene skal ha et godt samfunnsengasjement og hjelpe til der Ekeberg Rotary kan bidra på en enkel måte. Ofte er prosjektene forankret i en av medlemmenes kontakter eller nettverk.

Prosjektene har fra 1-3 års varighet.

2019: Vindskift

Ekeberg Rotary støtter Vindskift for deres arbeid med barn og ungdom.

Vindskift er en frivillig interesseorganisasjon som tar med mennesker som ikke har hatt muligheten ut på seiltur.


2018: LEVE

Ekeberg Rotary støtter Leve, Landsforeningen for etterlatte etter selvmord


2018: Kirkens bymisjon

Ekeberg Rotary støtter Kirkens Bymisjon med penger øremerket deres matservering for byens rusavhengige, uteliggere og mindre heldige stilte i Oslo.2018: Way Back

Ekeberg Rotary støtter Way Back for deres arbeid for innsatte etter endt soning. Pengene i år er øremerket til prosjektet " Girl Power" : hjelp til kvinner som kommer ut fra fengsel.

2016 Nytt engasjement i skiforeningens prosjekt på bydel stovner
Skiglede i vinterferien 2016


Det har vært en helt eventyrlig uke med Skiforeningen!  Men før vi skryter for mye av egen innsats, skal værgudene få sin rettmessige del av æren. For makan til påskestemning i februar skal man lete lenge etter. Glade unger, blå himmel og plenty med sne åpningsdagen er en uslåelig kombinasjon!ERKs samarbeid med Skiforeningen startet i fjor, da vi ga kr. 100.000 til innkjøp av skiutstyr til barn/unge. Skistallen holder til i Oslo Øst og transporteres lett rundt fra arrangement til arrangement.  I år har vi - inkludert generøse bidrag fra enkeltmedlemmer - gått inn med det dobbelte. 


Skiforeningen satser i økende grad på såkalte inkluderingsprosjekter – for barn og unge med innvandrerbakgrunn. Ikke målrettet mot dem, men i deler av Oslo hvor et flertall av befolkningen ikke er født med ski på beina. De har fått med seg bydelen og lokale idrettsorganisasjoner på opplegget. Ifjor ble det bl.a. arrangert en egen skiskole for 75 barnehagebarn fra Vestli/Stovner - «Stovnerbarna på ski». I år kunne de satse mye bredere – takket være oss. Med prosjektet «Skiglede i vinterferien».


Bidraget vårt har primært gått til 7 arrangementer i tiden 20.-28. februar - 3 dager på Stovner (Liabakken) og 4 på Skullerud (Skullerudstua). Foruten grilling og lek og moro på ski, har Skiforeningens dyktige instruktørkorps gitt opplæring. I tillegg ble det arrangert en Familiedag på Stovner første dag i vinterferien, og en Markadag på Skullerud den siste. Dette var et bredere opplegg åpent for alle, i samarbeid med Røde Kors, DNT og andre friluftsorganisasjoner. På Markadagen alene tror Halgrim og jeg det må ha vært minst 700/800 personer innom i finværet.  Foruten 2 staute hester på kanefart!


Skiforeningen hadde satt seg som mål at 1.000 personer skulle delta de 7 dagene. Vårt estimat er at det var det dobbelte! Det absolutt krydde av små og store av alle hudfarver og med og uten egne ski. Og slett ikke få foreldre. I tillegg til barnehager og skoler var også voksenopplæringen og flere helseinstitusjoner invitert.  


Men nesten like viktig har arbeidsinnsatsen vår vært. ERK ønsket ikke «bare å sende en sjekk», men å delta aktivt som frivillige. I snitt har vi hatt 2 medlemmer tilstede på hvert av de 9 arrangementene. Blide ekebergianere har stilt opp på både Stovner og Skullerud i vinterferien, mange flere ganger. Der har Halgrim, Fredrik, Jann, Leif, Pål T, John H, Mie og undertegnede - noen med mann og barn - bidratt med skismøring og utlevering av utstyr, premier og gode råd. Det er ikke få skistøvler vi har knyttet igjen og opp på små barneføtter, og Halgrim rapporterer om lett senebetennelse i høyre hånd etter å ha smurt 175 par ski med blå Swix – bare siste dagen!


Hvorfor gjør vi så dette? 

Fordi mange av våre nye landsmenn - naturlig nok - ikke er så opptatt av at barna deres skal lære å gå på ski. Mange av dem har heller ikke mulighet til å gi barna dette tilbudet. Dette er samtidig et glimrende integreringsprosjekt. Vi mener det er viktig at unge med annen etnisk bakgrunn får oppleve skiglede og lærer å bli glad i norsk natur og friluftsliv – som viktig del av kulturen i det landet hvor de skal vokse opp. 


Og hvor går vi så videre? Når vi nærmere oss neste vinter må vi finne ut om vi skal fortsette engasjementet og isåfall på hvilken måte. Kan vi finansiere dette annerledes? Kan vi få med oss andre klubber?  Ett er i hvertfall sikkert – Ekeberg Rotary Klubb har en meget høy stjerne i Skiforeningen! 


Jeg er stolt over å være medlem i denne klubben.Oslo, den 1. mars 2016

Marianne B. Skou

2014 "Stovner på ski" - Unge innvandrerbarn lærer å gå på ski med hjelp fra Ekeberg Rotary

Ekeberg har støttet Skiforeningen med kr. 100.000 slik at de kan kjøpe inn utlånsutstyr til bruk på skiskolen og arrangere skikurs for nye innvandrerbarn.

          

2012-2014 ROMANIA-PROSJEKTET

2.5 ties kjøring nordvest for Bucurest – ved foten av de vakre Karpatene – ligger byen Brasov med sine 350.000 innbyggere. Noen kilometre derifra igjen – aller innerst i en frodig V-dal – finner vi barnehjemmet Bradet.

  

Innenfor murene her ble det første spadetaket til et flunkende nytt, 100 m2 stort drivhus tatt i begynnelsen av mai 2013. Et prosjekt som Ekeberg Rotary Klubb har gått inn i sammen med organisasjonen Bente Aid, som har andre prosjekter samme sted. Et prosjekt vi har jobbet mesteparten av dette Rotary-året for å realisere – i nært og godt samarbeid med den utrettelige primus motor, Bente Heuch og hennes lokale støttespillere, som er rotarianere.

Hvorfor Romania?

Vi husker reportasjene fra det Romania Ceausescu etterlot seg etter hans dramatiske sorti i 1989. Særlig barnehjemmene. Utsultede, forlatte, mishandlede barn. Det står på netthinnen vår fremdeles, som et bilde på kommunismens umenneskelighet og fall. Mye har blitt bedre disse 20 årene, særlig omsorgen. Men det fysiske forfallet ved barnehjemmene i Romania er fortsatt stort.

Romania har fått EØS-midler siden landet ble EU-medlem i 2007. I perioden 2009-16 mottar Romania 3,4 milliarder NOK, med Norge som en stor bidragsyter. Men pengene kan dessverre ikke gå til offentlig virksomhet, som drift av barnehjem.

Hvorfor et drivhus?

På barnehjemmet i Bradet bor 100 barn. De er ikke bare foreldreløse, eller har foreldre som ikke vil vite av dem, men alle er autister og rundt 70% er romas – lavest på samfunnets rangstige. Arbeidsledigheten i Romania er ekstremt stor, og få romas har arbeid overhodet. Dersom dissebarna kunne lære seg et yrke og brødfø seg selv når de som 18-åringer må forlate barnehjemmene,ville mye være vunnet.

Barn som lærer noe, får en egenverdi tilbake i sin egen landsby, og sjansen er langt mindre for at deender som tiggere eller prostituerte andre steder i Europa. Salg av blomster og grønnsaker er enviktig levevei i Romania. Derfor et drivhus.Endelig er tiden kommet for å høste!

Fremdrift

Avtalen med myndighetene i Romania er underskrevet og Bente Aid har inngått avtale med entreprenør. Ferdigstillelse og overlevering blir i slutten av juni 2013. Det er Child Protection (barne og omsorgsetaten i kommunen) som står som eier. Formell overrekkelse av drivhuset til barnehjemmet fra ERK og Bente Aid, skjer første uke av oktober i år. Da kommer flere ekebergianeretil å ta turen ned. 


Det er avtalt at vi skal få jevnlige rapporter om fremdriften av prosjektet. Etter overlevering skal barnehjemmet gi halvårlige rapporter om driften og virksomheten i drivhuset.

Klubbens arbeid med prosjektet

ERK var høsten 2012 klar for et tungt internasjonalt prosjekt, og vi ønsket - i kjølvannet av jubileumsåret - et eget prosjekt, ikke i samarbeid med andre klubber. Men internasjonale prosjekterer ulike. Det er stor forskjell på å sende en sjekk til et godt veldedig formål, og det å bidra til at noebokstavelig talt bygges fra grunnen av. Særlig i et land med utstrakt korrupsjon og hvor alle dokumenter må oversettes til/fra rumensk. Det har derfor vært arbeidskrevende. En lærdom vi kanta med til vårt senere internasjonale engasjement.

Drivhusprosjektet ble initiert av Internasjonal Komite i august 2012, og ble deretter godt forankret i klubben, gjennom en rekke presentasjoner og diskusjoner internt i klubbens organer gjennom året. Det var en forutsetning. Men uten presidentens personlige engasjement og nitidige oppfølging hadde det i beste fall tatt mye lenger tid å realisere. Hans juridiske kunnskaper og erfaringer på dette feltetkom også svært godt med. Det gjorde også det lykketreff at han har sitt hjerte i Romania fra tidligere.For å sitere fra presidentens nyhetsbrev i april 2013:

Dette prosjektet er et virkelig løft for klubben, og er – så langt jeg har brakt i erfaring – det største enkeltprosjekt i regi av en norsk Rotaryklubb i skrivende stund. Dette er noe vi kan være virkelig stolte av. Når drivhuset blir ferdigstilt, er det muligheter for flere prosjekter i regionen, både for oss og forandre Rotaryklubber.


Jeg tillater meg å snakke på vegne av alle når jeg sier at vi som klubb ser frem til å følge drivhuset ogbarnehjemmet i Bradet nært fremover. Det er i skrivende stund så vidt påbegynt, men har allerede blitt en del av vår sjel.

Oslo i mai 2013
Marianne B. Skou
Leder av Internasjonal Komite 2012/13


2009 -2012 Fontenehuset Oslo


Ekeberg Rotary støtter Fontenehuset i Oslo. Fontenehuset er et klubbhus for mennesker med psykiske helseproblemer.

Klubbens viktigste mål er rehabilitering av medlemmene ut fra egne behov, og å styrke deres muligheter til å oppnå en likeverdig tilværelse i samfunnet.


2008-2011 Øyeklinikk og prosjekter i DRC Congo1.Kindu Eye Clinic
Denne klinikken ble åpnet i april 2005. Prosjektet ble initiert av PYM (pinsemisjonens ytre misjon) i samarbeid med CELPA som er en stor luthersk organisasjon i DRC. CELPA har ansvaret for driften av klinikken. Klinikken ble finansiert av klubbens tidligere medlem Terje S. Backe.
Klinikken er den eneste i provinsen Maniema og betjener en befolkning på over 2.mill innbyggere. Den er på ca. 300 kvm. og innholder operasjonsrom, rom for diagnose, pasientrom for åtte menn og åtte kvinner, venterom, lager etc.

Driften har vært ledet av en ung kongolesisk lege, Dr. Charles som årlig har utført ca. 700 grå stær operasjoner. Klinikken besøkes av ca 8000 pasienter pr. år og personalet driver også oppsøkende virksomhet rundt i provinsen.

Ekeberg RK har bidratt med NOK 50000 som er øremerket et nytt optisk verksted ved klinikken.

2. Kisangani Eye Clinic


Klinikken ble åpnet i september 2007. Den var finansiert av flere norske donatorer, deriblant vårt medlem Bertel O. Steen og tidligere medlem Terje S. Backe. Ekeberg RK ga NOK 50.000 til medisinsk utstyr. Klubbens medlem, Torolf Raa sørget for at NORAD dekket transportutgifter for materialer og utstyr med ca. NOK 46000. Klinikken med utstyr kostet ca. USD 100000. Klinikken ligger i tilknyting til et sykehus og har samme størrelse og funksjoner som den i Kindu og den drives av CELPA i samarbeid med en babtist-menighet. Uheldigvis døde den legen som skulle lede arbeidet like før åpningen og det har ikke vært mulig å finne en erstatning på full tid. Vår kontaktmann i CELPA, Dr. Kadima (som har besøkt klubben vår) reiser nå til Kisangani en uke i hver 3.måned og foretar operasjoner. Ellers fungere klinikken fint og behandler vanlige øye-sykdommer.

Ekeberg RK har vedtatt å bevilge NOK 40000 i år og de kommende to år til utdannelse av Dr. Ardent Mabo som er allmennlege og som nå er opptatt ved universitetssykehuset i Kinshasa. Han kommer fra Ksangani og har forpliktet seg til å arbeide ved klinikken i tre år etter endt spesialistutdanning.

2007- Ekeberg Rotary som partner for SAFIR


Ekeberg Rotary har også etablert safirs venner som årlig samler inn et bidrag til Safir.

SAFIR (Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet) ble etablert som Frivillighetssentral i 2002 og drives i samarbeid av Oslo Røde Kors og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. 


SAFIR er et sosialt nettverkstilbud basert på frivillighet til personer som holder på å etablere seg i en tilværelse som rusfrie. Høsten 2005 startet de avd. Boligskolen. Som frivillighetssentral formidler de frivillige til forskjellige offentlige og private rustiltak i Oslo. Mangel på et sosialt nettverk som kan bistå i integreringen inn mot "normal"-samfunnet er en utfordring for mange som har levd med rusproblematikk. Flere av dem som benytter seg av SAFIRs nettverkstilbud er under legemiddel assistert rehabilitering og de opplever at overgangen til et liv utenfor rusmiljøet kan være vanskelig. Nettverket i SAFIR gir folk en mulighet til å være en ressurs for hverandre ved at man møtes og gjør helt vanlige ting som å gå på kino, trene eller bare det å snakke sammen. Da SAFIR er basert på frivillig innsats, er man avhengig av et ønske om å støtte og lære av hverandre.

Gjennom å danne en ramme hvor deltagere møtes i et positivt, trygt og stabilt miljø søker SAFIR å tilrettelegge og bistå for at personer i en vanskelig overgangsfase får støtte til å møte hverdagens utfordringer.

SAFIR disponerer et hus i Urtegata i Oslo og ledes av Elizabeth Kloster, datter av vår Rotary-kollega Einar Kloster. Sammen med et lite team av engasjerte og kompetente mennesker utfører Elizabeth et arbeid som høster anerkjennelse langt utenfor Oslo Røde Kors og Kirkens Bymisjon.

Ekeberg Rotary bidrar til SAFIR med økonomsk støtte til enkeltprosjekter. Vi ønsker over tid å utvide samarbeidet til å bli en partner for SAFIR. Dette krever en viss langsiktighet og at man går varsomt frem innenfor en ramme av forståelse og gjensidig respekt og toleranse.


Samarbeider med Ungt Entreprenørskap

Formålet var:

•   å fremme kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet og lyst til selv å etablere bedrift •
   å bidra til forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet •
   å gi innsikt i nærings- og arbeidslivets vilkår og fremme god forretningsskikk i samsvar med grunnleggende etiske prinsipper.

Ekeberg Rotary stilte med to mentorer til ungdomsbedrifter ved Oslo Handelsgymnasium.

Ungdomsbedrifter er en pedagogisk metode som gir ungdom i videregående skole kunnskap om og forståelse for bedriftsetablering. Elevene skal gjennom et skoleår etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften, med støtte fra lærere og rådgiver eller mentor fra næringslivet.

Avtalen gjelder for perioden 2006 – 2009. Ekeberg Rotary v/ Yrkeskomiteen og Oslo Handelsgymnasium innarbeider avtalen i sine planer og har jevnlig dialog for å evaluere, forbedre og videreutvikle samarbeidet.


Mariastiftelsen

Ekeberg har i flere år støttet Mariastiftelesen som er en landsdekkende organisasjon med formål å hindre at ungdom begynner med rusmidler samt å hjelpe rusbrukere tilbake til et rusfritt, meningsfylt liv.

Narkotika hund

I det siste tiåret har klubben bl.a. gitt to narkotikahunder til tollvesenet. Bildet viser den siste narkotikahunden ”Carlos”.
Fotballbane Murmansk

Ekeberg har bidratt til bygging og vedlikehold av en fotballbane i Murmansk.
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Restaurant Park 29
Adresse: Parkveien 29
Postnummer: 0350
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 11:45
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...